top of page
Nick-Cave-Soundsuits--800x379_2x.jpeg

Do's & Dont's

Bron:Nick Cave

Hieronder staan verschillende adviezen om het gesprek te voeren over racisme met leerlingen in de kunstles.

Onderling vertrouwen als basis

DO

Een goede relatie met leerlingen is vaak nodig voor het bespreken van gevoelige onderwerpen, zoals racisme. Wanneer leerlingen zich gezien en geaccepteerd voelen, en je naar hun inbreng luistert, laat je zien dat je ze serieus neemt en blijf je met hen verbonden.

Wat bedoelen ze eigenlijk?

Bij harde of felle opmerkingen of emoties van leerlingen, 'luister door' en zoek naar de persoonlijke oorzaak. Vermijd direct ingrijpen om te voorkomen dat de leerling zich afsluit. Begrijp of het pubergedrag is, voortkomt uit maatschappelijke betrokkenheid of meeloopgedrag. Probeer hun bedoelingen te begrijpen door te laten zien dat je geïnteresseerd bent en hun emoties ziet.

Multiperspectiviteit en dialogische werkvormen

Laat leerlingen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp en stimuleer het besef dat er verschillende opvattingen bestaan. Houd er rekening mee dat het gesprek geen definitieve conclusie heeft en dat er niet slechts één correct standpunt of perspectief is. Vermijd polariserende werkvormen, zoals klassikale discussies, en moedig leerlingen aan om samen verschillende perspectieven te onderzoeken en zich in te leven in perspectieven die verschillen van hun eigen perspectief.

Wat moet je vermijden het aangaan van een gesprek over racisme?

DONT'S

Bij het bespreken van racisme is het normaal dat emoties hoog oplopen en het gesprek soms 'schuurt'. Het is belangrijk dat leerlingen hun gevoelens kunnen uiten en dat gevoeligheden niet vermeden worden. Maar het vermijden van oververhitting is ook cruciaal om een constructief gesprek te behouden en escalatie te voorkomen.

Loopt het gesprek uit de hand?

  • Las een time-out in

 

  • Probeer de emotionele verwarring los te laten en onderzoek verschillende standpunten. Neem een 'vogelperspectief' en bekijk de discussie vanaf een afstand. Lees tussen de regels door en voel aan wat er precies bedoeld wordt. Toets deze indrukken bij je leerlingen.

 

  • Laat leerlingen een stap terugnemen en vraag hen (voor zichzelf) na te denken wat ze kunnen leren uit dit moment. Wat kunnen ze leren van hun eigen en andermans gedrag?

 

  • Als leerlingen kwetsende, discriminerende of racistische opmerkingen maken over elkaar, of als je hier zelf van beschuldigd wordt door leerlingen, kan dit gemakkelijk leiden tot verhitte situaties. Het is daarom belangrijk om altijd te reageren wanneer dit zich voordoet en de betreffende leerling te vragen om na te denken over wat er gezegd is.

 

  • Geef geen straf tenzij de leerling echt ver de grens over gaat. Grijp het moment aan om voorlichting te geven. Aan de hele klas. 

bottom of page